ציוד מכני הנדסי

שגשוג כלכלי וביטחון תעסוקתי ניכרים בדרך כלל לפי רמת הפעילות במשק, באתרי סחר ובנייה, בנמלי היבוא והיצוא ובמרלוגים למיניהם. המשותף לכולם הוא השימוש בציוד מכני כבד מסוגים שונים כדי לעשות את המוטל עליהם וכדי לבנות, לשנע, להניף, להטעין ולפרוק. כלי עבודה זקוקים לרישיון ולביטוח בדיוק כמו כלי רכב אחרים ובמקרה זה הביטוח שלהם כולל גם את תוצאות העבודה שהם נועדו לבצע, כולל נזקי רכוש וגוף שעלולים להיגרם מהם. להלן הדגשים שמיועדים להבנת הביטוח ועד כמה חשוב לבנות את הפוליסה בצורה נכונה.

מהו ביטוח חובה צמ"ה?

לחלק מכלי הצמ"ה, קיימת דרישה לביטוח חובה ולחלקם האחר לא, תלוי בסוג הכלי. ביטוח חובה מטפל בנזקי גוף שנגרמים לכל מי שנפגע כתוצאה מתאונה שגורמים כלי רכב אלו ומוכרת כתאונת דרכים. נוסף על ביטוח חובה, מומלץ מאוד להוסיף ביטוח צד ג' ו/או ביטוח מקיף. משום שלכלי צמ"ה יש שימושים שונים וסיכונים שאופייניים להם, כדאי לדאוג לכיסוי ביטוחי לכך. לכלי צמ"ה שאינם זקוקים לביטוח חובה אפשר להוסיף ביטוח צד ג' הכולל כיסוי לנזקי גוף. בתחום זה פגיעות גוף נפוצות יחסית ולכן ביטוח זה מומלץ ונדרש.

כלי רכב הנדסי כבד

אנחנו מוצאים את הכלים הנ"ל במקומות רבים, חלקם שייכים לאתרי העבודה וחלקם מוסעים לשם על ידי הקבלנים ובעלי חברות ששוכרות אותם. הביטוח מיועד למי שמשתמש בכלים או שוכר אותם וזה כולל גם קבלנים שוכרי ציוד ובעלי החברות שמפעילות אותם. כפי שציינו,  לחלק מהכלים המכניים הנדסיים יש גם ביטוח חובה בנוסף, קיימת אפשרות להרחבות ביטוח שמפורטת בהמשך ולהקיף את מכלול הנזקים הצפויים מהפעילות שלהם. בביטוח מבדילים בין כלי צמ"ה נייחים לניידים, קטנים או גדולים, קבועים או ארעיים, ממונעים וללא מנוע, כאלה שמיועדים רק לצורך ביצוע עבודה ספציפית וגם ובמיוחד כאלה שהעבודה שלהם מחייבת גם נסיעה, אם כחלק מהמטלה ואם כדי להגיע ליעד שבו מתבצעת העבודה. כלומר, כל כלי הנדסי וכלי רכב שייעודו עבודה ולא נסיעה בלבד. כמובן שרק אנשים מורשים לנהוג ולהפעיל את הרכב יכולים להיות מבוטחים בו.

איך קובעים את סוגי רכב הצמ"ה לביטוח?

כלי רכב הנדסי נראים ומתפקדים במקומות עבודה רבים לשימושים שונים. הסוגים הרבים מתחלקים גם לפי גדלים, המשימה הספציפית שלהם והנזק שיכול להיגרם ממנה, כמו מטענים ומשאות שקורסים ממנופים ועגורנים, מלגזות שמשמיטות משטחים, עגורנים שקורסים באתרי בנייה ועוד. חלק מכלי הצמ"ה מושכרים למשתמשים בהם באופן זמני וחלק שייכים לבעלי החברות שמשתמשים בהם בעצמם. לכולם חייב להיות ביטוח ולכן יש לבדוק אם יש פוליסת ביטוח במיוחד כאשר שוכרים כלים אלו. אנחנו מוצאים בקטגוריה זו עגורנים, מנופים בגדלים שונים, מקדחים ומחפרים, מלגזות, כל ציוד נייח או נייד שנועד להרמה, הנפה, הטענה ופריקה, ציוד גריסה וניפוי ועוד.

איזה סוגי ביטוח קיימים לכלי צמ"ה?

ביטוח חובה (לכלים המחוייבים ע"פ חוק) ובנוסף, ביטוחים ספציפיים כשאתם רוצים להבטיח את עצמכם מפני סיכונים האופייניים לתחום שאתם עוסקים בו.

ביטוח חובה מכסה נזקי גוף למפעיל, לנוסעים ולהולכי הרגל שחס וחלילה נפגעו מהכלי צמ"ה. ביטוחי רשות והרחבות בתוספת תשלום יכולים לכלול ביטוח צד ג' לרכוש, ביטוח צד ג' לנזקי גוף (חשוב מאוד לכלים שלא מבוטחים בביטוח חובה). גם אובדן או גניבה של הציוד וחלקים בו, אם בגלל תאונות שנובעות מכובדו ומגודלו כמו התהפכות, או נזקים כמו שריפות ונזקי טבע אחרים, בעיות בעבודה אתו, ואם בגלל קלקולים שחלים בו כתוצאה מהעבודה המורכבת שלו או מבלאי או מכל סיבה אחרת.

ביטוח צד שלישי לכלי הנדסי כבד כחלק מההרחבות

אפשר להוסיף לכל פוליסה גם הרחבת ביטוח צד שלישי לנזקים שייגרמו כתוצאה מהעבודה של כלי הצמ"ה וזה ייחודי לכל בעל רכב כזה והעבודה שהוא עושה אתו. כאן שוקלים את כל המכלול של הנזקים שיכולים להיגרם וקובעים את גובה הפוליסה והכיסוי הביטוחי בהתאם. זה יכול לכלול הן נזקי רכוש והן נזקי גוף. כמו כן, תוספת הביטוח יכולה להתייחס להוצאות שנגרמות בגלל חילוץ וגרירה של כלי הצמ"ה, שהן בוודאי גדולות מטבע הדברים, כמו גם הנזקים שיכולים להיגרם להם כמו שבירת חלקים ושמשות. מכיוון שכל בעל כלי כזה יודע בדיוק מה עשוי לקרות כתוצאה מהשימוש בו, הניסיון הרב מחייב להתייחס לנזקים האפשריים גם בפוליסה מותאמת לכלי העבודה כדי להבטיח את הכיסוי המקיף ביותר