ביטוח חיים

ישראל ידועה כאומת יזמות ולפי נתונים רשמיים נפתחים בכל שנה אלפי עסקים ועוד אלפי עצמאים מצטרפים לשוק התעסוקה בתחומים רבים ומגוונים. השגשוג מתבטא גם בענף השכרת משרדים ופתיחת עסקים באזורי מסחר שונים. העסקים שונים זה מזה אולם מה שמשותף לכולם הוא שהם חייבים להבטיח את עצמם מפני הפסדים ואובדן הכנסה הנגרמים מנזקים לעסק ולמשרד. חשוב לדעת שלא לוקחים סיכון ולכן ביטוח משרדים עושים מיד כשיודעים שעומדים לשכור משרד חדש או לקנות אותו. כמו שלא נכנסים לרכב בלי ביטוח כך גם לא מתחילים לעבוד במשרד לפני שמבטחים אותו. עם חתימת החוזה יש לפנות לחברת הביטוח כדי לבטח את המשרד מהרגע הראשון.

ביטוח משרדים, למה זה חשוב?

אין ספק שמשרד הוא טריטוריה נוחה לעבודה אבל גם שם נחוץ לכם ביטוח עסק שיכסה נזקים שונים. היום, כשברור לכם שהכל יכול לקרות בכל רגע אתם רוצים להבטיח את הפיצוי שמגיע לכם, עקב כל נזק שיקרה או כל בעיה שתמנע מכם להשתמש במשרד ותגרום לכם אובדן הכנסות, פגיעה מוחשית ברכוש ובציוד או במבנה כפוף לתנאי וסייגי הפוליסה . יש גורמים רבים שלוקחים בחשבון בבניית הפוליסה וחשוב להדגיש שמכיוון שלכל עסק יש את המאפיינים שלו, פוליסת הביטוח נבנית לפי צרכיו והאפיון שלו, מעבר לביטוח הבסיסי והמובן כמו מבנה ותכולה.

איך יודעים מה נכלל בביטוח המשרד?

לא כל מה שנראה מובן מאליו הוא כזה בכל הקשור לביטוח. הכיסוי הביטוחי יחול תמיד רק על מה שהמבוטח ביקש במפורש שייכלל בפוליסה ועליו לוודא זאת. לכן, חשוב להכיר היטב את הסיכונים והבעיות שעלולים להיתקל בהם בגלל זה אנחנו כאן, לבחור נכון. חשוב לדעת שכל ביטוח מחולק לכמה פרקים שמתייחסים לנושאים נפרדים, כמו המבנה או הציוד. כל פרק מפרט בנפרד את החבות ואת האחריות והתנאים ולכן יש לוודא שאתם מודעים לכל מה שרציתם לבטח וסיכמתם שייכנס לפוליסה במידת האפשר, חשוב לא לקחת שום סעיף כמובן מאליו ולבקש מידע בשקיפות מלאה מה נכלל בפוליסה ומה אי אפשר להכניס אליה, על מה אפשר לבטח את המשרד ועל מה לא, וכמובן על גובה הסכומים לעומת הפרמיה.

כמה עולה ביטוח משרד?

עלות סכומי הביטוח וגבולות האחריות במשרד  הם מרכיב לצורך תמחור הפרמיה. . כיסוי ביטוחי משתנה מעסק לעסק, לפי השווי של הפרמטרים השונים. לדוגמה: הכיסוי הביטוחי לאובדן הכנסות יכול להיות מחושב על פי הכנסה יומית וחייב להיות מצוין בפוליסה במפורש, כמו גם סכום ההשתתפות העצמית שסוכם עליו מראש והוא סעיף חשוב שנקבע על פי היחס למדד המחירים. לא תמיד אנשים זוכרים חובה זאת ועליהם להיות מודעים לכך מראש. הביטוח עצמו מכסה את תקופת הביטוח כפי שהיא נקובה בפוליסה ולכן חשוב מאוד לדאוג לה בהקדם כדי להבטיח את עצמכם.

מה מבטחים במשרד?

הכיסוי יכול לכלול את המבנה, תכולה, נזק שעלול להיגרם ומידת אובדן ערכם של הפריטים במשרד: האם לא ניתן להחליפם או לתקנם ו/או הנזק שנגרם להם הוא בלתי הפיך וגורם להוצאות ניכרות רבות למשל: בגין נזק שנגרם למכשור ולציוד ואף לאובדן הכנסות. ביטוח מבנה משרד, כמו גם ביטוח תכולה של משרד הם הביטוחים הבסיסיים ביותר שמופיעים בכל פוליסה, כשהם כוללים גם את התנאים שבהם הם תקפים ומה הם מכסים. הם כוללים כל נזק שנגרם למבנה ולתכולה עד כדי כך שאי אפשר לעבוד. ביטוח משרדים מחייב גם שהמבוטח ידאג לאמצעי זהירות מתבקשים וסבירים כדי לוודא שלא ייגרם נזק כתוצאה מרשלנות, כמובן. עם זאת, יש גם נזקים שהמבוטח אינו יכול לשלוט בהם ושצוינו במפורש, כמו שריפות שפורצות למרות אישורים מתאימים על התקנת אמצעי כיבוי כמתחייב בתקנות ועוד. חשוב לציין שלא כל נזקי הטבע ולא כל מה שמוגדר ככוח עליון הוא חלק מהפוליסה, אלא אם כן נכללו מראש ובמפורש בפוליסה, כפי שסוכם. ביטוח ציוד, ביטוח סחורות, ביטוח מלאי ומחסן הם סעיפים שמשתנים מעסק לעסק ויש להגדיר מראש אם המבוטח רוצה לכלול אותם ולבדוק באילו תנאים. ביטוח משרד מבוסס על ההנחה שבעל הפוליסה מבטיח שכל פעולה בו נעשתה כחוק וללא חריגה מהמותר, באופן סביר כדי לשמור על הציוד והתכולה מפני נזק כמו הצפה, ולכן גם זכאי לפיצוי במקרים של פריצה בכוח למשרד מוגן, גניבה, הצפה בגלל תקלה ועוד.

ביטוח חיים